Săn đầu người- Sàng lọc nhân sự.

15/12/2017 1094
Săn đầu người- Sàng lọc nhân sự.

Các doanh nghiệp thường sử dụng dịch vụ săn đầu người mô phỏng team building để sàn lọc nhân sự khi họ đã hết cách, khi một "đội quân" mới gia nhập công ty mà người chủ chẳng ...