Vượt Ải Madagui

09/04/2018 751
Vượt Ải Madagui

Vượt Ải Madagui - Chương trình team building được VNTBD thiết kế nhằm mang đến cho người tham gia các trải nghiệm về hoạt động teamwork kết hợp địa hình sông suối, hồ nước, núi đồi. Đây là ...

Mưu Sinh Hoang Đảo

05/03/2018 774
Mưu Sinh Hoang Đảo

Mưu Sinh Trên Hoang Đảo -  chương trình team building kết hợp huấn luyện kỹ năng mưu sinh thoát hiểm. Chương trình được công ty Việt Nam Team Building xây dựng nhằm cung cấp cho thanh niên - học sinh ...