Gói Year End Party Cơ Bản

02/12/2017 594
Gói Year End Party Cơ Bản

 VNTBD cung cấp gói year end party cơ bản với mức chi phí hợp lý, phù hợp cho những doanh nghiệp nhỏ có kinh phí hạn hẹp nhưng vẫn muốn có 1 chương trình chất lượng đảm bảo.