VNPT

Team Building VNPT Khánh Hòa.

Bộ hình ảnh tiêu biểu về chương trình team building VNPT Khánh Hòa được Việt Nam Team Building (VNTBD) tổ chức.

VNPT VNPT VNPT VNPT VNPT