VIETTEL GLOBAL

Team Building Viettel Global.

Bộ hình ảnh tiêu biểu về chương trình Viettel Global được Việt Nam Team Building (VNTBD) tổ chức tại Vườn Xoài - Đông Anh - Hà Nội.

VIETTEL GLOBALVIETTEL GLOBALVIETTEL GLOBALVIETTEL GLOBALVIETTEL GLOBAL