DỆT MAY THÀNH CÔNG

Team Building Dệt May Thành Công.

Bộ hình ảnh tiêu biểu về chương trình team building Dệt May Thành Công được Việt Nam Team Building (VNTBD) tổ chức tại Long Hải. Thời gian 2 ngày 1 đêm.

DỆT MAY THÀNH CÔNGDỆT MAY THÀNH CÔNGDỆT MAY THÀNH CÔNGDỆT MAY THÀNH CÔNGDỆT MAY THÀNH CÔNG