DANIELI

Team Building DANIELI.

Bộ hình ảnh tiêu biểu về chương trình Danieli được Việt Nam Team Building (VNTBD) tổ chức tại Green Eye Resort - Bình Dương. Thời gian 2 ngày 1 đêm.

DANIELIDANIELIDANIELIDANIELIDANIELI