COTECONS

Team Building COTECONS.

Bộ hình ảnh tiêu biểu về chương trình team building COTECONS được Việt Nam Team Building (VNTBD) tổ chức tại Đà Lạt. Thời lượng 3 ngày 2 đêm.

COTECONSCOTECONSCOTECONSCOTECONSCOTECONS