BẢO VIỆT

Team Building Bảo Việt Hải Phòng.

Bộ hình ảnh tiêu biểu về chương trình team building Bảo Việt Hải Phòng được Việt Nam Team Building (VNTBD) tổ chức tại Cát Bà ( Hải Phòng).

BẢO VIỆTBẢO VIỆTBẢO VIỆTBẢO VIỆTBẢO VIỆT