Dịch Vụ Cho Thuê Team Building

Dịch Vụ Cho Thuê Team Building

Cho thuê các hạng mục đơn lẻ để tổ chức team building như: cho thuê mc team building, quản trò, hoạt náo viên, vật dụng game tools,...

Cho thuê các hạng mục đơn lẻ để tổ chức team building như: cho thuê mc team building, quản trò, hoạt náo viên, vật dụng game tools, nhân sự hỗ trợ, quay phim, chụp hình, dựng phim, âm thanh, nhóm múa, ca sĩ, diễn viên, PG, ảo thuật.

Dịch vụ liên quan