Hotline: 01286.247.247

Tra cứu khách sạn - resort tại việt nam

Thông tin chi tiết

TEAMBUILDING NGÂN HÀNG ANZ 2014 TẠI H2O VILLA

Công ty Việt Nam Team Building tổ chức teambuilding cho 150 nhân viên ngân hàng ANZ Vietnam tại khu nghỉ dưỡng Villa H2O quận 12. Chương trình thành công tốt đẹpCÔNG TY TEAM BUILDING

CÔNG TY TEAM BUILDING

CÔNG TY TEAM BUILDING