Hotline: 01286.247.247

Tra cứu khách sạn - resort tại việt nam

Thông tin chi tiết

TEAMBUILDING CÔNG TY BODYLINE INTERNATIONAL 2014 TẠI HÀM THUẬN NAM

Công ty Việt Nam Team Building tổ chức chương trình teambuilding cho gần 200 nhân viên công ty Boby Line International tại Lagi Hàm Thuận Nam. Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6601. www.congtyteambuilding.comCÔNG TY TEAM BUILDING

CÔNG TY TEAM BUILDING

CÔNG TY TEAM BUILDING